tirsdag den 19. marts 2019

Opgave ang. transfer

Hvad forstår vi ved transfer ?

Arbejdede her sammen med HAMID, som bl.a. underviser i kemi/fysik på uddannelsen af procesoperatører.

Overføre kognitiv viden til brugbar anvendelse i praksis. Der skal være plads til at fejle og lære af sine fejl. Det kræver god tid at mestre de nye færdigheder.

Viden > Afprøvning i praksis > Rutine > Mestring (kompetence)

Konkret eks. på en transfer: Titrering:
  1. viden - evaluering af eleverne modtaget viden
  2. praktiske udførelse første gang under lærerens vejledning
  3. praktiske udførelse selvstændigt
  4. evaluering af elevernes praktiske udførelse via refraktions spørgsmål
  5. en praktiske opgave, hvor eleverne skal kunne fortælle om viden bag opgaven, udføre opgaven praktisk og finde også evt. fejl og mangler


Ingen kommentarer:

Send en kommentar